Bodem

Bij een bodem- of grondsanering komt er veel op u af. Wanneer is een verkennend 
bodemonderzoek nodig? Hoe moet u zo’n sanering aanpakken? Wat gaat dat kosten? En hoe zit het subsidies, vergunningen en risico’s? Met al deze vragen kunt bij ons terecht. 
WVB heeft alle kennis en ervaring in huis en beschikt bovendien over een uitgebreid en geavanceerd machinepark

Bodemonderzoek

In geval van vermoedelijke bodemverontreiniging, maar ook bij koop of verkoop van onroerend goed of wijziging van een bestemmingsplan is een verkennend bodemonderzoek vereist om de grondkwaliteit te keuren. Wanneer er vervuiling wordt aangetoond, volgt er een uitgebreider onderzoek waarbij de aard en omvang van de verontreiniging inzichtelijk worden gemaakt. Alle cijfers, bevindingen en conclusies verwerken wij voor u in een transparant en handzaam rapport. Tevens adviseren wij u graag over de sanerings- en verwerkingsmogelijkheden.

WVB kan uw complete traject - van bodemonderzoek tot en met sanering - uit handen nemen.

Sanering

Ook in de uitvoeringsfase van saneringsprojecten staan uw wensen, natuur en milieu, de omgeving en het resultaat centraal en kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

• risico-analyse en monitoring;

• grondwater- en bodemsanering;

• duurzaam en lokaal transport;

• milieuvriendelijke verwerking van (verontreinigde) grond;

• ondersteuning bij aanbestedingen;

• administratieve ondersteuning;

• milieukundige begeleiding en advies;

• aanvraag van vergunningen en subsidies;

• controle, beheer en nazorg.