Certificaties

Met WVB als uw partner bent u verzekerd van een zo hoog mogelijke kwaliteit en veiligheid.
Wij zijn een erkend bedrijf en gecertificeerd door Kiwa N.V. voor ISO 9000/9001 en ISO 8001/8002.

Deze ISO-keurmerken garanderen dat wij veilig en volgens bepaalde, vastgestelde processen en procedures werken, kwaliteit leveren en voldoen aan de eisen van onze klanten.
Verder zijn wij gecertificeerd voor:

  • BRL 7500 – 7511: Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie;

 

  • NTA 5727:2004 nl: Bodem – Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie;

 

  • ASTM D5553-95(2012): Standard Test Method for Determination of the Unsaponifiable Nonvolatile Matter in Sulfated Oils;

 

  • DLP: Werken met verontreinigde grond, grondwater / CROW 132;

 

  • MKB: procescertificaat Milieukundige begeleiding;

 

  • VCA *** VOL: Diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA.—