WVB is uw betrouwbare partner op het gebied van bodem, water en natuur.

Wij zijn gespecialiseerd in (verkennend) bodemonderzoek, saneringsprojecten, dijkverzwaringen,baggerwerken, waterbouw en natuurontwikkeling. Daarnaast beschikken we over de juistekennis en ervaring om conform de actuele wet- en regelgeving specifieke milieukundige vraagstukken aan te pakken.

Onze doelstelling is om klanten te helpen bij het veilig, efficiĆ«nt en duurzaam verwerken van (verontreinigde) grond of baggerspecie. Hierbij is onze belangrijkste drijfveer om u als opdrachtgever daarin zoveel mogelijk te ontzorgen. Door ons uitgebreide netwerk van ingenieursbureaus, verwerkingsbedrijven, ecologen, milieudeskundigen, vergunningverleners en handhavers kunnen wij het gehele traject – van bodemonderzoek tot en met sanering – uit handen nemen.